NGP er i sterk vekst og vi treng difor to nye operatørar/supervisorer med på laget vårt. Hovedsakeleg vil det vere arbeid med maritime kjølesystemer, vakuum, sprinkler- og drikkevannsanlegg i tillegg til overflatereingjering. Om stillingen: Arbeidet inneber at du må ha anledning til å vere fleksibel og forberedt på mykje reisetid i inn og utland. Nokon ganger vil det vere korte varsler for oppdrag. Det er viktig at du kan ta eigarskap til prosjekta, sørge for at de fullførast 100% innan gitt tidsramme, og at du har god kommunikasjon med kunden. Det skal utarbeidast rapport etter endt prosjekt. Det er ein fordel med grunnleggande engelsk kunnskap muntleg og skriftleg. NGP tilbyr konkurransedyktige lønsbetingelsar, helse-, livs- og pensjonsforsikringer. Send inn søknad og CV til post@ngproducts.no Ta gjerne kontakt med Raymond Engelsen på mobil 957 24 692, eller Atle Falk på mobil 919 98 665 for spørsmål rundt stillinga.