Nordic Green Products (NGP) har oppnådd sertifisering fra Miljøfyrtårn, gjeldende fra mars 2023, dette bekrefter vår forpliktelse til miljøbevisste arbeidsmetoder.

Daglig leder Raymond Engelsen fikk overrekt beviset av ordfører Tom Georg Indrevik i våre lokaler på Straume.

Vi feiret utdelingen med kake, og nesten hele gjengen i NGP var samlet til markeringen.

NGP ønsker med dette å vise bærekraft innenfor vårt daglige arbeid med langsiktige tiltak for å oppnå en positiv miljøeffekt.

Vi ønsker å vise til en dokumenterbar miljøeffekt til alt fra innkjøp, produksjon av vår grønne kjemi, utførelse av service oppdrag og i møte med våre kunder.

NGP er i sterk vekst som bedrift og ønsker å vokse riktig med søkelys på å være bærekraftig i alt det vi gjør.

Det at vi nå har tatt steget og sertifisert oss som Miljøfyrtårn gir alle oss ansatte inspirasjon videre med kunder her til lands og internasjonalt.